Statuten

Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:286 Burgerlijk Wetboek).

De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).

Klik op onderstaand logo voor de statuten van de Stichting Ondernemers Innovatiefonds Zandvoort.