Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

I Fong Chi (voorzitter)
Thijs Dirkes (secretaris)
Hilbrand Muizelaar (penningmeester)
Kenneth Nieuweboer
Wim Fisscher