Contact

Bestuursleden:
Voorzitter: I Fong Chi

Penningmeester: Hilbrand Muizelaar

Secretaris: Thijs Dirkes
bestuur@innovatiefondszandvoort.nl

Overige bestuursleden:
Kenneth Nieuweboer
Wim Fisscher

Aanvragen kunnen ingediend worden via:
aanvraag@innovatiefondszandvoort.nl

Raad van Toezicht:
Gillis Kok
Ivo Lemmens

KvK: 67850154
Bank: NL30 RABO 0316 2922 65