Historie

Op 21 juni 2015 werd het convenant “Retail- en horecavisie” ondertekend. Dit convenant was de start van een brede samenwerking tussen de Zandvoorts ondernemers en de Gemeente Zandvoort.

Ondertekening convenantOm de punten uit het convenant verder uit te werken werd een Kernteam bestaande uit ondernemers en Stichting Marketing Zandvoort opgericht.

Een belangrijk punt was de wens van de ondernemers om te komen tot een Ondernemers/Innovatiefonds waaraan vrijwel alle ondernemers verplicht moeten meebetalen.
Met behulp van het bureau Van den Bosch & Partners (gespecialiseerd in het oprichten van Ondernemersfondsen) werd een concept-voorstel uitgewerkt. Iedereen kon op dit voorstel reageren en meedenken via de mail, bij de openbare Kernteamvergaderingen en tijdens de speciale bijeenkomsten op 13 juni en 10 oktober 2016.
Het definitieve voorstel werd op 20 december 2016 door de Gemeenteraad behandeld en goedgekeurd.

In januari 2017 werd door het Kernteam een sollicitatiecommissie benoemd en verscheen een advertentie in de Zandvoortse Courant waarin bestuursleden voor het Ondernemers/Innovatiefonds werden gezocht.
Dit resulteerde in de benoeming van 7 Zandvoorters die sinds 1 april 2017 het bestuur vormen van de Stichting Ondernemers/Innovatiefonds Zandvoort.

Bestuur Innovatiefonds ZandvoortHet eerste bestuur bestond uit:

I Fong Chi (voorzitter)
Madelène Spaan (secretaris)
Hilbrand Muizelaar (penningmeester)
Kenneth Nieuweboer
Maaike Koper
Liesbeth van der Meij Bie
Thijs Dirkes