Gebieden

Tarieven per gebied

De jaarlijks door de Gemeente opgelegde aanslag reclamebelasting kent twee tarieven.
Het tarief wordt bepaald door de locatie van de onderneming.

Het tarief voor gebied 1 is € 204,60 per jaar.
Het tarief voor gebied 2 is € 102,30 per jaar.

Het door de Gemeente geïnde belastinggeld wordt in 2017, 2018 en 2019 verdubbeld (tot een maximum van € 75.000,-) en jaarlijks aan de Stichting Ondernemers/Innovatiefonds Zandvoort overgemaakt.