Spelregels

Spelregels Innovatiefonds Zandvoort

 1. Het project moet passen binnen de doelstellingen van het Innovatiefonds Zandvoort (IFZ)
 2. De aanvraag wordt ondersteund door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers die bijdragen aan het IFZ.
 3. De aanvraag heeft betrekking op één project.
 4. De bijdrage wordt in principe éénmalig verstrekt. Er zal geen structurele financiering plaatsvinden.
 5. Het project is nog niet gestart (in de vorm waarop de aanvraag betrekking heeft) of nog niet van start gegaan tijdens de lopende aanvraagprocedure.
 6. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een gespecificeerde begroting is bijgesloten.
 7. De hoogte van het gevraagde bedrag dient in relatie te staan tot het toeristisch- economisch belang van Zandvoort.
 8. De aanvragers dienen in principe ook zelf aan het project mee te financieren.
 9. Het IFZ streeft ernaar om binnen 6 weken uitsluitsel te geven over het wel of niet toekennen van het gevraagde bedrag.
 10. Uitbetaling vindt alleen plaats op basis van facturen, exclusief BTW. Aanvragers dienen zelf te zorgen voor BTW-verrekening
 11. Er vindt geen uitkering plaats indien er bij de aanvraag sprake is van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement, vereffening, surseance van betaling, noch is een procedure daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt.
 12. Deze spelregels zijn ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.