Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

I Fong Chi (voorzitter)
Madelène Spaan (secretaris)
Hilbrand Muizelaar (penningmeester)
Kenneth Nieuweboer
Thijs Dirkes
Wim Fisscher